Menu

Psykologin tutkimukset

Psykologin tutkimukset

Psykologin tutkimuksella tarkoitetaan psykologin ammattitaidolla ja menetelmillä kerättyä tietoa, jolla pyritään kartoittamaan asiakkaan tilannetta, mahdollisen ongelman laatua, sekä suunnittelemaan tulevaisuutta ja tarvittavia tukitoimia. Tutkimus voi painottua esimerkiksi kognitiivisten eli tiedonkäsittelytaitojen kartoittamiseen, lukemisen-, kirjoittamisen- ja laskemisen taitojen arviointiin, ja / tai tunne-elämän kehitykseen.

Metodin psykologeilla on takanaan pitkä työkokemus peruspsykologipalvelujen tuottamisesta, jonka pohjalta tuottaa ammattitaidolla myös psykologin yksilötutkimuksia eri tarpeisiin. Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi kouluvalmiuden arviointi esikouluikäisille ja oppimisvaikeuksien arviointi kouluikäisille. Mikäli haluat lisätietoa psykologin yksilötutkimuksista, ota yhteys suoraan psykologeihimme:

Aleksi Jalava: 0400 578 754 / aleksi.jalava [at] metodi.fi